Co to jest lean manufactoring?


Należy mieć świadomość, że Lean Manufacturing umożliwia na uzyskanie zdecydowanie krótszego czasu realizacji produkcji, znacznie niższych kosztów w odniesieniu do tradycyjnego podejścia czy lepszą jakość.

Czym różni się Lean Manufacturing od tradycyjnego podejścia do produkcji?

Warto zdawać sobie sprawę, że omawianą filozofię Lean Manufacturing od tradycyjnie pojmowanej produkcji będzie odróżniać praktycznie wszystko. Omawiana filozofia ma zupełnie inne podejście w kwestii zapasów. Koncentruje się również na regularnym usprawnianiu całego personelu.

Nie wszyscy jeszcze mają świadomość, że Lean Manufacturing wywodzi się z praktyk przemysłowych firmy Toyota. Trzeba zaznaczyć, że doskonałe wyniki ekonomiczne i międzynarodowa ekspansja przyczyniły się do znacznego spopularyzowania omawianej idei.

Ponadto u podstaw całej koncepcji leży nie tylko rozwój pracowników, ale również systematyczne doskonalenie poszczególnych procesów produkcyjnych. Do znaków rozpoznawczych Lean Manufacturing koniecznie trzeba zaliczyć standaryzację pracy, wbudowanie jakości w proces czy system dostaw dokładnie na czas. Nie można również zapomnieć, że Lean Manufacturing wspiera proces eliminacji marnotrawstwa, a także umożliwia na zsynchronizowanie produkcji w strumieniach wartości.

Zobacz również  Gospodarka przestrzenna zyskuje na popularności

Dodawanie wartości a marnotrawstwo

Warto również wiedzieć, że w szczupłym podejściu bardzo ważne będzie dodawanie wartości. Oczywiście należy zaznaczyć, że tylko takie działania i czynności będą dodawały wartość, za które klienci będą w stanie zapłacić. Koncepcja uznaje, że pozostałe działania oraz czynności stanowią marnotrawstwo. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że do najbardziej podstawowych źródeł marnotrawstwa trzeba zaliczyć zapasy, zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch czy poprawianie błędów.

Lean manufactoring szkolenia

Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba przedsiębiorstw jest zainteresowana uczestniczeniem w szkoleniach związanych z omawianą koncepcją. Oczywiście w szkoleniach mogą uczestniczyć nie tylko dyrektorzy i prezesi, ale również menadżerowi i pracownicy. Na renomowanych szkoleniach można nie tylko dowiedzieć się, jak działa lean manufactoring, ale również poznać omawianą koncepcję w praktyce.

Kultura Lean Manufacturing

Rekomendowane jest, by efektywna transformacja w kierunku Lean Manufacturing równolegle koncentrowała się na zmianach technicznych, których celem jest wdrażanie wartkiego przepływu wartości, budowanie technicznej stabilności procesów czy doskonalenie procesów. Lean Manufacturing zakłada również rozwijanie kadry menadżerskiej oraz kierowników, mistrzów i brygadzistów. Celem jest stworzenie kultury organizacyjnej, gdzie pracownicy będą samodzielnie wykazywali inicjatywę zarówno do rozwiązywania poszczególnych problemów, jak i doskonalenia swojej pracy. Koncepcja zakłada, że wszyscy będą spójnie współdziałali, by dostarczyć odpowiedniej wartości klientowi.

Zobacz również  Tego nauczysz się na studiach finanse i rachunkowość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *