ciężarówka na drodze

Co to są towary niebezpieczne w logistyce?


Pod nazwą „towary niebezpieczne” rozumie się wszelkie ładunki, która są sporym zagrożeniem dla środowiska, a nawet zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Ich przewóz jest jednak możliwy, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych zawartych w europejskiej umowie, czyli Konwencji ADR. Jak więc odbywa się transport towarów niebezpiecznych? Między innymi o tym dowiecie się w tym ciekawym artykule.

Przepisy ADR

Zanim przejdziemy do głównego punktu, najpierw należy wyjaśnić, od kiedy obowiązuje wspomniana umowa i co jest w niej zamieszczone. Konwencję ADR wprowadzono w życie we wrześniu 1957 roku w Genewie, a do dziś obejmuje ona aż 46 państw (nasz kraj od 1975).

Przepisy ADR wymyślono oczywiście po to, aby regulować obowiązki, jakie są nakładane na przewoźników, nadawców, producentów oraz odbiorców. Dokument precyzuje zadania związane z transportem ryzykownych ładunków – wszelkie nakazy oraz zakazy. Co ciekawe, normy są poddawane aktualizacji co dwa lata.

Uwaga! W Polsce, poza Konwencją, trzeba jeszcze przestrzegać kilku ustaw. Są nimi: Prawo przewozowe, Prawo o ruchu drogowym, a także Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

Zobacz również  Rodzaje aplikatorów do kleju. Podstawowe różnice

Transport towarów niebezpiecznych – zasady

Przed wyruszeniem w daleką drogę dokonywana jest odpowiednia klasyfikacja, dzięki której określony jest sposób samego przejazdu, a także opakowania towaru, jego oznakowania itp. ADR przedstawia więc spis poszczególnych rodzajów zagrożeń.

W zestawieniu tym widać dane pozycje mające przyznany indywidualny numer zagrożenia UN. Ładunek musi być przypisany do specjalnej grupy. Tylko wtedy można go przewieźć dobranym, przetestowanym środkiem transportu pod wskazane miejsce docelowe.

Klasy podzielone są od 1 do do 9, w zależności od poziomu ryzyka. W pierwszej grupie mamy na przykład materiały wybuchowe, a w kolejnych m.in.: gazy, materiały samozapalne, utleniające czy trujące. Do ostatnich grup zaliczamy najbardziej niebezpieczne substancje promieniotwórcze oraz żrące. Z nimi należy obchodzić się szczególnie ostrożnie.

Poczytaj więcej o transporcie niebezpiecznych towarów: https://www.rhenus.com/pl/pl/know-how-blog/transport-towarow-niebezpiecznych/

Oznaczenie pojazdu

Nakazane jest oczywiście używanie odpowiednich tablic ADR. Mają one formę prostokątów o pomarańczowej, wyrazistej barwie i dodatkowo rozpisane numery rozpoznawcze, związane z konkretnym materiałem i jego niebezpieczeństwem.

Tabliczki te musimy umieścić nie tylko z przodu, ale również z tyłu auta. Poza tym w samej kabinie nie może zabraknąć dokumentacji, w której są wymienione bardzo istotne informacje. Chodzi o nazwę, adres nadawcy oraz odbiorcy. Mowa również o numerach UN przewożonych towarów, ich ilości, typie itd.

Zobacz również  Na czym polega archiwizacja dokumentów?

Na koniec bardzo ważna wiadomość. Od 10 października 2020 roku w naszym kraju Transport towarów niebezpiecznych przebiega nieco inaczej. Obowiązują bowiem nowe regulacje rozpisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Przygotowane zmiany związane są z takimi przypadkami, jak: utrata zaświadczenia ADR, zniszczenia dokumentu (który jest nieczytelny) czy stan faktyczny wymagający modyfikacji zawartych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *