Czy studia ekonomiczne są atrakcyjne?


Ekonomia już od wielu lat cieszy się wielką popularnością wśród kandydatów na studia. W mijającym roku akademickim ten kierunek uplasował się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę chętnych. Jednak w 2013 r. aż 16.000 absolwentów tego kierunku pozostawało bez pracy. Czy warto dziś studiować ekonomię?

Umiejętne gospodarowanie

Termin „ekonomia” wywodzi się od greckiego słowa „oikonomikos”, oznaczającego sposób zarządzania gospodarstwem. Jako nauka jest znana już od starożytności, wtedy jednak stanowiła część nauk filozoficznych – zajmowała się rozważaniami na temat gospodarowania, ustalaniem, co jest właściwe, a co nie w tej dziedzinie.studia ekonomii

Warto wiedzieć, że ekonomia nie zalicza się do nauk ścisłych, choć posługuje się aparatem matematycznym. Jest nauką społeczną, bliższą w zasadzie humanistyce.

Czym zajmuje się ekonomia?

Ekonomiści zajmują się analizą procesów wytwarzania dóbr, ich podziałem i konsumpcją. Dziś problemami, które ich szczególnie absorbują, są kwestie bezrobocia i inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego, a także roli rządu w procesach gospodarowania. Analiza rynku, relacje między kupującymi i sprzedającymi to także przedmiot zainteresowań ekonomii.

Zobacz również  Jak rozlicza się agencja detektywistyczna?

 

Tradycyjnie ekonomię dzielimy na mikroekonomię, która zajmuje się funkcjonowaniem poszczególnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, oraz makroekonomię, która analizuje procesy zachodzące w całej gospodarce.

Idealny kandydat

Idealny kandydat studia ekonomicznena studia ekonomiczne powinien posiadać zdolności zarówno w zakresie przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Ekonomista musi bowiem umieć liczyć, znać się na statystykach, a jednocześnie rozumieć procesy społeczne i znać historię. Przyda się też umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i łączenia teorii z praktyką. Studia ekonomiczne to kierunek dla osób interesujących się aktualnymi wydarzeniami w gospodarce i zjawiskami społecznymi, ogólnie tym, co się dzieje na świecie.

 

rzyda się także komunikatywność i umiejętność sprawnego formułowania myśli i opinii, na przykład podczas sporządzania raportów lub tłumaczenia zagadnień ekonomicznych komuś, kto nie jest specjalistą w tej dziedzinie.

 

Sporo czytania i liczenia

Jeśli chcesz dostać się na studia ekonomiczne, musisz dobrze zdać przynajmniej dwa spośród wymienionych przedmiotów: matematykę, chemię, biologię, geografię, fizykę, historię, informatykę, język polski lub jakiś nowożytny język obcy.

 

Studenta ekonomii czeka dużo nauki na przedmiotach teoretycznych oraz sporo liczenia. W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: statystyka opisowa, rachunek prawdopodobieństwa, informatyka, matematyka, podstawy rachunkowości, mikro- i makroekonomia, podstawy zarządzania, prawo, język obcy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy marketingu, gospodarka regionalna, polityka agrarna.

Zobacz również  Jak osiągnąć niezależność finansową?

 

Wśród specjalności oferowanych przez uczelnie na kierunkach ekonomicznych są między innymi: ekonomia międzynarodowa, rynek kapitałowy, ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia menadżerska, badania rynku, inwestycje i nieruchomości, gospodarowanie zasobami środowiska, europejska integracja gospodarcza.

 

Ekonomistów zatrudniają firmy świadczące usługi użyteczności publicznej, jednostki sektora publicznego, rozmaite przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze. Absolwent studiów ekonomicznych może też wykorzystać swoją wiedzę, prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *