Gospodarka przestrzenna zyskuje na popularności


Gospodarka przestrzenna to przyszłościowy kierunek, który wciąż zyskuje na popularności. Bycie specjalistą w tej dziedzinie pozwala na aktywny udział w lokalnej wspólnocie i pomoc w jej rozwoju. Dlatego też wykwalifikowani w tej dziedzinie specjaliści są bardzo poszukiwani przez samorządy terytorialne i prywatne przedsiębiorstwa.

Jak studiować gospodarkę przestrzenną?

Gospodarka przestrzenna to ciekawy kierunek, który zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród maturzystów. Studia mają tryb interdyscyplinarny, co oznacza że łączą w sobie zagadnienia z rożnych nauk, m.in. przyrodniczych, społeczno – ekonomicznych, rolniczych i leśnych. Od kandydata wymaga się umiejętności analitycznego myślenia, ponieważ w programie studiów są również przedmioty ścisłe, takie jak fizyka, matematyka, a nawet informatyka. Wiedza ta potrzebna jest do sprawnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią.

Wiele prestiżowych uczelni w Polsce posiada w swojej ofercie możliwość studiowania gospodarki przestrzennej. Można ją studiować w dwóch trybach: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). I stopień studiów trwa 3,5 lata w przypadku studiów stacjonarnych i 4 lata dla studiów niestacjonarnych. Ukończenie tego stopnia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera. Natomiast stopień II trwa 1,5 roku lub 2 lata (w zależności od trybu studiów) i pozwala uzyskać tytuł magistra.

Zobacz również  5 ciekawostek o produktach skórzanych

Kogo zainteresuje gospodarka przestrzenna?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to propozycja dla osób, które chcą posiąść szeroką wiedzę na tematy związane ze zrównoważonym zarządzaniem otaczającą przestrzenią i są zainteresowane rozwiązywaniem problemów społeczno – środowiskowych.

 Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę na temat m.in. złożonych metod inwentaryzacji i oceny przestrzeni oraz formułowania wizji rozwoju terenów zurbanizowanych. Gospodarka przestrzenna to działalność w skali makro, która wpływa to na poprawę jakości życia mieszkańców i lokalny rozwój.

Gdzie można pracować jako absolwent gospodarki przestrzennej?

Studiowanie na kierunku gospodarka przestrzenna pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej zrównoważonego gospodarowania i zarządzania otaczającą przestrzenią. Umiejętności te pozwalają na pracę w ciekawych zawodach, np. jako projektanta i wizjonera wskazujących rozwiązania, które mogą wpłynąć na lepsze życie mieszkańców tych terenów. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może stać się menedżerem obszarów zurbanizowanych i wdrażać lokalne wizje rozwoju.

Na specjalistę w dziedzinie gospodarki przestrzennej czeka wiele interesujących perspektyw zatrudnienia. Osoba taka możne pracować nie tylko w organach samorządów lokalnych, takich jak gminy, starostwa u urzędy marszałkowskie, ale również w przedsiębiorstwach wykorzystujących zasoby środowiska, w biurach projektowych, konsultingowych i obrotu nieruchomościami. Absolwenci mogą znaleźć posady również w bankach i innych firmach prywatnych. Ukończenie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna otwiera szerokie perspektywy zawodowe i pozwala na zdobycie satysfakcjonującej pracy.

Zobacz również  Co to jest Google Tag Manager?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *