Gospodarka przestrzenna zyskuje na popularności


Gospodarka przestrzenna to przyszłościowy kierunek, który wciąż zyskuje na popularności. Bycie specjalistą w tej dziedzinie pozwala na aktywny udział w lokalnej wspólnocie i pomoc w jej rozwoju. Dlatego też wykwalifikowani w tej dziedzinie specjaliści są bardzo poszukiwani przez samorządy terytorialne i prywatne przedsiębiorstwa.

 

Jak studiować gospodarkę przestrzenną?

 

Gospodarka przestrzenna to ciekawy kierunek, który zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród maturzystów. Studia mają tryb interdyscyplinarny, co oznacza że łączą w sobie zagadnienia z rożnych nauk, m.in. przyrodniczych, społeczno – ekonomicznych, rolniczych i leśnych. Od kandydata wymaga się umiejętności analitycznego myślenia, ponieważ w programie studiów są również przedmioty ścisłe, takie jak fizyka, matematyka, a nawet informatyka. Wiedza ta potrzebna jest do sprawnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią.

 

Wiele prestiżowych uczelni w Polsce posiada w swojej ofercie możliwość studiowania gospodarki przestrzennej. Można ją studiować w dwóch trybach: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). I stopień studiów trwa 3,5 lata w przypadku studiów stacjonarnych i 4 lata dla studiów niestacjonarnych. Ukończenie tego stopnia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera. Natomiast stopień II trwa 1,5 roku lub 2 lata (w zależności od trybu studiów) i pozwala uzyskać tytuł magistra.

Zobacz również  Modne kierunki studiów w 2020 roku

 

Kogo zainteresuje gospodarka przestrzenna?

Night panorama Kiev, aerial view in Kiev, Pechersk

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to propozycja dla osób, które chcą posiąść szeroką wiedzę na tematy związane ze zrównoważonym zarządzaniem otaczającą przestrzenią i są zainteresowane rozwiązywaniem problemów społeczno – środowiskowych.

 

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę na temat m.in. złożonych metod inwentaryzacji i oceny przestrzeni oraz formułowania wizji rozwoju terenów zurbanizowanych. Gospodarka przestrzenna to działalność w skali makro, która wpływa to na poprawę jakości życia mieszkańców i lokalny rozwój.

 

Gdzie można pracować jako absolwent gospodarki przestrzennej?

 

Studiowanie na kierunku gospodarka przestrzenna pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej zrównoważonego gospodarowania i zarządzania otaczającą przestrzenią. Umiejętności te pozwalają na pracę w ciekawych zawodach, np. jako projektanta i wizjonera wskazujących rozwiązania, które mogą wpłynąć na lepsze życie mieszkańców tych terenów. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może stać się menedżerem obszarów zurbanizowanych i wdrażać lokalne wizje rozwoju.

 

Na specjalistę w dziedzinie gospodarki przestrzennej czeka wiele interesujących perspektyw zatrudnienia. Osoba taka możne pracować nie tylko w organach samorządów lokalnych, takich jak gminy, starostwa u urzędy marszałkowskie, ale również w przedsiębiorstwach wykorzystujących zasoby środowiska, w biurach projektowych, konsultingowych i obrotu nieruchomościami. Absolwenci mogą znaleźć posady również w bankach i innych firmach prywatnych. Ukończenie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna otwiera szerokie perspektywy zawodowe i pozwala na zdobycie satysfakcjonującej pracy.

Zobacz również  Gdzie studiować ekonomię we Wrocławiu?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *