Na czym polegają studia podyplomowe z Controllingu? Tu znajdziesz wszystkie szczegóły


Istnieje wiele różnych ciekawych kierunków studiów podyplomowych dla osób uczących się na kierunkach kierowniczych czy też dla studiujących przedsiębiorców chcących zdobyć nową wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach. Jeśli mówimy o branży związanej z biznesem i przedsiębiorstwami to bardzo ciekawe okazują się studia na kierunku Controllingu.

 Zyskujące coraz większą popularność studia podyplomowe Controlling zaliczają się do jednych z najbardziej atrakcyjnych kierunków stworzonych z myślą o kadrze wykonawczej i kierowniczej przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy też organizacji finansowych. W ramach takich studiów można bardzo dobrze poznać Controlling, czyli nowoczesny i ponadfunkcyjny system zarządzania związany z wszystkimi obszarami działalności firmy, wliczając w to aspekty aktualne i przyszłe. Celem tego systemu jest oczywiście osiągnięcie długofalowego sukcesu organizacji.

Co warto wiedzieć na temat studiów z Controllingu?

Studia podyplomowe Controlling są nakierowane na instrumenty z zakresu kontroli finansowej, ale uwzględnione są też inne istotne aspekty controllingu. Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych na kierunku Controllingu jest bardzo przydatny w praktyce. Zajęcia są prowadzone przez osoby, które mogą się pochwalić dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu i stosowaniu zasad controllingu. Oznacza to, że potrafią one skutecznie przekazywać wiedzę oraz umiejętności.

Zobacz również  Szkolenia z finansów dla finansistów?

Dla kogo stworzono studia z Controllingu i jakie są ich zalety?

Wspomniane wcześniej studia podyplomowe Controlling są przeznaczone przede wszystkim dla osób zatrudnionych lub kandydatów na stanowiska w działach finansowych i ogólnoekonomicznych, które są odpowiedzialne za obsługę szeroko rozumianych procesów zarządzania finansowego. Oprócz tego studia podyplomowe Controlling przydają się pracownikom działów informatycznych zajmujących się skutecznym wspieraniem pracy działów ekonomicznych.

Absolwenci, którzy ukończyli studia podyplomowe Controlling będą mogli pochwalić się wiedzą i umiejętnościami związanymi z instrumentami controllingu, które są najbardziej przydatne w praktyce gospodarczej. Stosując te instrumenty, absolwenci takich studiów będą podejmować racjonalne pod względem ekonomicznym decyzje menadżerskie. Będą potrafić również odczytywać i tworzyć informacje finansowe, formułować cele i zadania dla wewnętrznych działów w organizacji, tworzyć plany strategiczne, finansowe i operacyjne, planować koszty i przychody czy też oceniać efektywność przedsięwzięć, które zostały podjęte. Nie należy też zapominać, że ukończenie tych studiów jest mile widziane przez wielu pracodawców.

Założenia i inne informacje na temat studiów na kierunku Controllingu

Główne założenie studiów z zakresu Controllingu jest profesjonalne kształcenie kadr wyższych szczebli kierowniczych w zakresie zarządzania finansami firmowymi poprzez controlling, czyli w sposób nowoczesny. Oczywiście studia te wymagają aktywnego udziału w zajęciach oraz zaliczenia egzaminu końcowego, który obejmuje przerabiany materiał. Czas trwania tych studiów to dwa semestry.

Zobacz również  5 ciekawostek o produktach skórzanych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *