Na czym polegają studia podyplomowe z Controllingu? Tu znajdziesz wszystkie szczegóły


Istnieje wiele różnych ciekawych kierunków studiów podyplomowych dla osób uczących się na kierunkach kierowniczych czy też dla studiujących przedsiębiorców chcących zdobyć nową wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach. Jeśli mówimy o branży związanej z biznesem i przedsiębiorstwami to bardzo ciekawe okazują się studia na kierunku Controllingu.

 

Zyskujące coraz większą popularność studia podyplomowe Controlling zaliczają się do jednych z najbardziej atrakcyjnych kierunków stworzonych z myślą o kadrze wykonawczej i kierowniczej przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy też organizacji finansowych. W ramach takich studiów można bardzo dobrze poznać Controlling, czyli nowoczesny i ponadfunkcyjny system zarządzania związany z wszystkimi obszarami działalności firmy, wliczając w to aspekty aktualne i przyszłe. Celem tego systemu jest oczywiście osiągnięcie długofalowego sukcesu organizacji.

 

Co warto wiedzieć na temat studiów z Controllingu?

 

Studia podyplomowe Controlling są nakierowane na instrumenty z zakresu kontroli finansowej, ale uwzględnione są też inne istotne aspekty controllingu. Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych na kierunku Controllingu jest bardzo przydatny w praktyce. Zajęcia są prowadzone przez osoby, które mogą się pochwalić dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu i stosowaniu zasad controllingu. Oznacza to, że potrafią one skutecznie przekazywać wiedzę oraz umiejętności.

Zobacz również  Jak osiągnąć niezależność finansową?

 

Dla kogo stworzono studia z Controllingu i jakie są ich zalety?

 

Wspomniane wcześniej studia podyplomowe Controlling są przeznaczone przede wszystkim dla osób zatrudnionych lub kandydatów na stanowiska w działach finansowych i ogólnoekonomicznych, które są odpowiedzialne za obsługę szeroko rozumianych procesów zarządzania finansowego. Oprócz tego studia podyplomowe Controlling przydają się pracownikom działów informatycznych zajmujących się skutecznym wspieraniem pracy działów ekonomicznych. Sprawdź ofertę: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,159,controlling_i_rachunkowosc_zarzadcza.html

 

Absolwenci, którzy ukończyli studia podyplomowe Controlling będą mogli pochwalić się wiedzą i umiejętnościami związanymi z instrumentami controllingu, które są najbardziej przydatne w praktyce gospodarczej. Stosując te instrumenty, absolwenci takich studiów będą podejmować racjonalne pod względem ekonomicznym decyzje menadżerskie. Będą potrafić również odczytywać i tworzyć informacje finansowe, formułować cele i zadania dla wewnętrznych działów w organizacji, tworzyć plany strategiczne, finansowe i operacyjne, planować koszty i przychody czy też oceniać efektywność przedsięwzięć, które zostały podjęte. Nie należy też zapominać, że ukończenie tych studiów jest mile widziane przez wielu pracodawców.

 

Założenia i inne informacje na temat studiów na kierunku Controllingu

 

Główne założenie studiów z zakresu Controllingu jest profesjonalne kształcenie kadr wyższych szczebli kierowniczych w zakresie zarządzania finansami firmowymi poprzez controlling, czyli w sposób nowoczesny. Oczywiście studia te wymagają aktywnego udziału w zajęciach oraz zaliczenia egzaminu końcowego, który obejmuje przerabiany materiał. Czas trwania tych studiów to dwa semestry.

Zobacz również  Optymalizacja produkcji w fabryce mebli - co należy wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *