Przyrządy pomiarowe – rodzaje


Wykonywanie pomiarów to nieodłączny element pracy np. w warsztacie. Trzeba więc mieć wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe. Jakie narzędzia wybrać? Gdzie je kupić? Czy warto mieć także kątomierze? Na te pytania warto sobie odpowiedzieć zanim odwiedzimy market budowlany. Przemyślana decyzja pozwoli nam uniknąć rozczarowań i błędnych pomiarów.

Czym są przyrządy pomiarowe? Kątomierze, mierniki i inne

Metoda pomiarowa to sposób porównania wartości mierzonej z jednostką miary. Wyróżnia się metodę pomiarową bezpośrednią i pośrednią. W metodzie bezpośredniej wartość wielkości mierzonej otrzymywana jest z odczytu miernika, a w pośredniej określona jest na podstawie zależności wiążącej ją z wartościami zmierzonymi bezpośrednio. Narzędzia pomiarowe dzielimy na przyrządy pomiarowe np. suwmiarka, mikrometr i wzorce miar np. przymiar kreskowy, szczelinomierze i kątomierze. Najpopularniejszym przyrządem pomiarowym jest suwmiarka, która pozwala na dokonanie pomiaru z dokładnością w przedziale od 0,1 mm do 0,02 mm. Suwmiarka składa się głównie z prowadnicy i suwaka, który wyposażony jest w szczęki umożliwiające kontakt suwmiarki z powierzchniami przedmiotów mierzonych. Suwmiarką możemy mierzyć zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne wymiary. Wykonanie precyzyjnych pomiarów długości, grubości i średnicy z dokładnością do 0,01 mm możliwe jest przy użyciu mikrometru. Do wyznaczania wymiarów otworów służy średnicówka mikrometryczna, a do pomiarów głębokości otworów nieprzelotowych, zagłębień lub uskoków użyć możemy głębokościomierza mikrometrycznego. Szczelinomierz służy do określenia wymiaru szczelin lub luzów między powierzchniami, a by sprawdzić promień zaokrągleń wypukłych i wklęsłych należy użyć promieniomierza. Kątomierze natomiast pozwalają na sprawdzenie kątów m.in. kąta prostego.

Zobacz również  Rodzaje końcówek do pistoletu do kleju

Czym są kątomierze? Czy warto kupić urządzenia cyfrowe?

Kątomierze to precyzyjne przyrządy miernicze umożliwiające pomiar rozwartości kąta lub długość elementów. Pomiar odczytuje się na tarczy ze skalą, mierniku zegarowym lub na prowadnicy z naniesioną podziałką. Coraz częściej wykorzystywane są kątomierze cyfrowe, czyli szybkie i dokładne instrumenty pomiarowe, którymi można zbadać, czy ściany budynku tworzą kąt prosty lub czy elementy konstrukcyjne więźby dachowej schodzą się pod kątem określonym w projekcie budowlanym. Kątomierzami przenosi się także żądane kąty na obrabiany materiał. W kątomierzu do pomiaru kątów służą przeważnie dwa ramiona. Jedno z nich jest przymocowane do drugiego i oba są ruchome. Ważnym elementem każdego jest system odczytowy. W modelach optycznych jest klasyczna podziałka kątowa przytwierdzona na stałe do jednego z ramion i wskaźnik zintegrowany z drugim ramieniem. Żeby zmierzyć dowolny kąt wystarczy, że ramiona będą się rozwierały do 180°, jednak większość modeli zapewnia odczyty w większym zakresie. W kątomierzach cyfrowych czujnikiem jest kondensator, którego pojemność zmienia się na skutek przesunięcia któregoś z jego elementów, czym w tym przypadku jest rozwieranie ramion. Wartość pojemności jest zamieniana na sygnał elektryczny, który w ostatniej fazie prezentowany jest na wyświetlaczu instrumentu pomiarowego w postaci liczbowych wartości kąta rozwarcia ramion.

Zobacz również  Jak wybrać odpowiedni typ rusztowania?

W każdym warsztacie trzeba zgromadzić niezbędne narzędzia pomiarowe. Podczas pracy często będziemy używać kątomierzy i innych przyrządów, dzięki czemu wykonywanie napraw będzie o wiele łatwiejsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *